Vil tiltaket være lønsomt?

Kost-nytte beregning av arbeidsmiljøtiltak

Modellen

Nedenfor finner du en enkel modell for å beregne lønnsomheten av HMS-titak på. Det er en kost-nytte beregning. Kostnaden er det tiltaket koster, inkludert investeringer og drift/vedlikeholdskostnader så lenge tiltaket har effekt. Nytten av et tiltak er lik verdien av det negative som ikke skjer, dvs. hva vi sparer ved færre ulykker, mindre skadeomfang, redusert sykefravær, eller færre produktivitetslekkasjer (dvs. de ansatte blir mer produktive). Har du flere alternative tiltak for samme risiko, så lager du én kalkyle for hvert tiltak. Du får tilsendt pdf-kopi av hver kalkyle du gjør. Merk at du kan legge inn dine egne kommentarer i eget felt, slik at du lettere kan huske hvilke forutsetninger du har lagt til grunn for regnestykket. NB! Vi tar ikke hensyn til inflasjon. Alle tall er i løpende kroner.

Forkalkyle og etterkalkyle

Modellen kan gjerne brukes som forkalkyle (tiltak som du vurderer å gjennomføre) eller etterkalkyle (tiltak som allerede er gjennomført, der du har erfaringstall).

Sensitivitetsanalyse

Modellen kan eneklt brukes til sensitivitetsanalyser eller følsomhetsanalyser. Dvs. du kan se hvordan resultatet endrer seg når du endrer forutsetningene i tallmaterialet. For eksempel: Hvordan vil lønnsomhen ved tiltaket endre seg dersom sannsynligheten for uønsket hendelse går ned med bare 20 %, og ikke 40 % pga. tiltaket? Hvordan blir resultatet dersom konsekvensene av uønsket hendelse blir 100.000 kr verre enn vi har antatt? Hva om kostnaden ved tiltaket blir dobbelst så stor? Du skriver bare inn de nye tallene i modellen, og resultatet nederst på arket endres automatisk.

FORUTSETNINGER  
  
   

Sykefraværskalkulator

Denne kalkulatoren viser hva sykefravær koster

Den viser også hva du kan spare ved å få sykefraværet ned

Den er laget som et Se eget eksempel, men du kan bare overstyre med dine egne tall dersom du vil se den ferdig utfylt med tall (kun eksempel)  
  
 

Kostnader ved arbeidsulykke

Legg inn alle kostnader dere har i forbindelse med en ulykke dere har hatt. Oppsettet kan også brukes som input til nytteberegninger, dvs verdien av en eller flere ulykke(r) man har unngått eller forventer å unngå.

Type ulykke: (beskriv i feltet nedenfor)

personer
timer
kr/time
kr/dag
kr
dager
kr


  
Sunne Organisasjoner AS, Tollef Gravs vei 149, 1358 Jar / Tlf: 97 77 95 68, 9228 1801 / E-post: chris@sunneorg.no, christian@sunneorg.no

Please publish modules in offcanvas position.